Daglig leder i Børnehuset Skovshoved

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Spændende, teambaseret og alsidig stilling som daglig leder hos Børnehuset Skovshoved i Gentofte Kommune

Vil du være en del af ledelsesteamet for en stor kommunal daginstitution med to børnehuse, hvor du bidrager til arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer, gode rammer, overgange og arbejdsglæde? Bliver du motiveret af at lede pædagogiske udviklingsprocesser med nærvær, humor og løsningsorienteret handlekraft? Hvis ja - så er du måske vores nye daglige leder.

Gentofte Kommune søger en daglig leder til at indgå i ledelsen for Børnehuset Skovshoved gerne allerede til august. Børnehuset Skovshoved består af to børnehuse, som begge er integrerede tilbud i alderen 0-6 år. Du skal som daglig leder varetage driften i det ene af børnehusene og vil referere til institutionslederen i Børnehuset Skovshoved.

Vi tilbyder
En spændende, teambaseret og alsidig stilling som daglig leder i et børnehus med ca. 16 medarbejdere og 50 børn, hvor vi på daglig basis arbejder med at skabe inspirerende, udviklende og trygge rammer i et samarbejdende ledelsesteam på tre. Både ledelsesteam, medarbejdere og forældregruppe sætter aktivt styrker og forskelligheder i spil og værdsætter at kunne arbejde sammen med både humor, inddragelse og løsningsorientering. Du vil - støttet af det øvrige ledelsesteam - have ansvaret for hele det ene børnehus og at sikre den fortsatte udvikling af både den pædagogiske og ledelsesmæssige praksis i institutionen. Omkring dig vil du have professionelle og engagerede medarbejdere, kolleger samt en ressourcestærk og involveret forældregruppe.

I børnehuset Skovshoved har vi en masse gode traditioner og stærke pædagogiske principper. Børns medbestemmelse og børneperspektiver spiller en central og grundlæggende rolle i vores pædagogiske arbejde og børnesyn og inden for de rammer får du derfor her en spændende mulighed for at forme dit børnehus´ faglige profil sammen med personalet.

Vores forventninger til dig
Vi søger selvfølgelig en fagligt kompetent leder, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, er en tydelig medskaber af dette og kan sætte en tydelig retning for arbejdet. Sagt med andre ord, er det for os vigtigt, at du kan være medskaber af et fortsat trygt hus og en tryg personalegruppe, hvor det falder dig naturligt at bruge humor, at være tydeligt og synligt til stede og altid at kunne træde til. Du skal både turde bruge din erfaring men også turde sætte den på spil, arbejde inddragende, lyttende og i forskellige udviklings- og samarbejdsprocesser kunne koble det hele sammen til en stærk helhed. At kunne det, kræver både evner inden for samarbejde, overblik, rolighed, nærvær og handlekraft og vi håber derfor, at de evner er en tydelig del af dig som menneske og leder.

Vi forventer, at du har en stærk pædagogisk profil, gerne med efteruddannelse inden for pædagogik og ledelse. Ledelseserfaring er klart en fordel, men ingen betingelse – det vigtigste er, at du har glæden ved og lysten til at lede i et pædagogisk miljø, hvor du kan balancere nytænkning sammen med fastholdelse af det der fungerer, at du besidder handlekraft, gennemslagskraft og gode samarbejdsevner. Også fx i forhold til forældresamarbejde.

Ledelsesteamet
Vi samarbejder tæt, både i ledelsesteamet og med personalet. Gode børnemiljøer og gode arbejdsmiljøer hænger sammen, så vores passion for at skabe og rammesætte pædagogiske læringsmiljøer der giver børnene mulighed for at trivsel, læring, udvikling og dannelse, er koblet direkte sammen med stærke arbejdsfællesskaber. I Børnehuset Skovshoved er der derfor et fagligt stærkt ledelsesteam og fællesskab, hvor ledelsesopgaver reflekteres, analyseres og kvalificeres i fællesskab for herefter at udmøntes i den enkelte afdeling. Som ledelse har vi en anerkendende tilgang til børn og personale, og du skal i dit arbejde have lyst til at sparre med personalet omkring den pædagogiske opgave. Vi arbejder både inddragende og retningssættende, så du skal kunne balancere at være visionær og at kunne sætte kursen for en personalegruppe med høj faglighed og stor forskellighed.

Om Gentofte Kommune
Gentofte Kommune har et højt ambitionsniveau på børneområdet. Med udgangspunkt i kommunens vision for børneområdet ”Tryghed, Leg og Læring – Børn Forandrer Verden” har vi en ambition om, at ethvert barn motiveres, inspireres og udfordres til toppen af deres potentiale. For os, er det ikke bare endnu en vision, men noget vi målrettet arbejder med i det daglige.

Du vil som daglig leder samtidig få mulighed for at præge udviklingen på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune og indgå i et stærkt ledernetværk sammen med andre af kommunens ledere på området. Men for at du lander godt i din nyansættelse og kan være med til at præge udviklingen, sørger vi sammen for en god introperiode og en god start for dig, hvor vi arbejder tæt sammen med mentorordning og sparring.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte institutionsleder Bettina Hede Jensen på tlf. 2134 7548 for yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker at besøge institutionen. Du er også velkommen til at kontakte pædagogisk leder i forvaltningen Michael Andersen på tlf. 3057 1901.

Du kan læse mere på: www.gentofte.dk eller på Børnehuset Skovshoveds hjemmeside: https://boernehusetskovshoved.aula.dk/

Ansøgningsfrist: 19. juni kl. 12.00

Første samtale afholdes d. 22. juni og anden samtale afholdes d. 27. juni. Inden 2. samtalerunde vil der være en test – og ved samtalerne vil der så vidt muligt deltage en eller flere repræsentanter fra forældrebestyrelsen.

Tiltrædelse snarest muligt med en forventning om 1. august

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattest.

Vi arbejder digitalt i Gentofte Kommune. Derfor modtages ansøgninger udelukkende via den digitale ansøgningsformular.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter overenskomst og aftale om Ny Løn, samt efter lokal forhåndsaftale.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://gentofte.dk/jobopslag/?hr=show-job/151222&linkref=113415&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848142

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet