Socialrådgiver- og behandlerstilling i et nyt behandlingsteam i psykiatrien for ikke-psykotiske mennesker med rusmiddelproblematik

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være med til at udbrede en ny model for specialiseret og sammenhængende behandling på tværs af sektorer? Så er du måske vores nye socialrådgiver.

En attraktiv socialrådgiverstilling med todelt funktion både som socialrådgiver og behandler i et energisk team med høj faglighed i Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse per 1. september 2023.Derfor skal du søge stillingen
Du får en unik chance for fortsat at være med til at udvikle og udbrede en ny behandlingsmodel for borgere i Københavns Kommune med fokus på evidensbaseret psykoterapi og tværsektorielt samarbejde sammen med en gruppe af engagerede kolleger i et tværfagligt team.

Du bliver desuden en del af Psykoterapeutisk Center Stolpegård, som er et specialcenter i psykoterapi med høj kompetence inden for psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri.Hvad er Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling (APU)?
APU blev etableret i 2017 med formålet at udvikle, afprøve, tilpasse og udbrede en model for fleksibel og transdiagnostisk psykoterapeutisk behandling og koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune for mennesker med dobbeltdiagnoser.

Vi behandler mennesker med angst, depression, PTSD og/eller personlighedsforstyrrelse og en samtidig rusmiddelproblematik i et struktureret og velkoordineret tværsektorielt samarbejde med kommunale rusmiddelcentre.

I 2021 blev APU udvidet med et helt nyt team (APU Byen) bestående af en teamleder, en overlæge, en reservelæge, en lægesekretær, tre psykologer, en socialrådgiver, en ergoterapeut, en fysioterapeut og en recovery-mentor, der samarbejder med rusmiddelcentre i Københavns Kommune. Stillingen er i APU Byen. Du kan læse mere om APU her.Dine arbejdsopgaver

 • Tovholderfunktion for pt. i forløb med varetagelse af tovholdersamtaler og netværksmøder
 • Psykoterapeutisk behandling på kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag, i gruppe og individuelt
 • Bidrage med socialfaglige perspektiver, sparring og formidling til kolleger i et tværfaglig team
 • Bidrage med udarbejdelse af skriftligt materiale i samarbejdet med kommunen og andre instanser
 • Sikre dialog mellem sektorer, med borgeren i centrum
 • Pårørendesamtaler, familiesamtaler og undervisning
 • Understøtte kollegaer i arbejde med underretninger
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde med koordinering af behandlingsforløb.
 • Afholde individuelle socialrådgiversamtaler med henblik på råd og vejledning til patienter


Din profil
Du er uddannelet socialrådgiver og har kendskab til sociallovgivning, forsørgelses- og beskæftigelseslovgivning. Vi ser en stor fordel i at du har kendskab og erfaring fra psykitrien. Vi ser desuden gerne at:

 • Du har erfaring med rusmiddelbehandling i den kommunale sektor
 • Psykoterapeutisk uddannelse/erfaring inden for en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme; gerne caseformuleringsbaseret kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtale, dialektisk adfærdsterapi og ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi
 • Du arbejder recovery-orienteret og fremmer håbet om og muligheden for at komme sig
 • Du har lyst til at arbejde med ugeplaner, for at sikre tid til patientbehandling
 • Du har lyst til at arbejde i en forbedringskultur ud fra Lean principperne.


Dine egenskaber og kompetencer

 • Du er nysgerrig og har humor
 • Du er fagligt stærk og engageret
 • Du er udviklingsorienteret, fleksibel og evner at arbejde selvstændigt
 • Du har gode samarbejdsevner og har lyst til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt.


Arbejdssted
APU Byen er organisatorisk forankret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, men udgør et samarbejde med Københavns Kommune. Der forventes flytning til nyrenoverede lokaler på Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S primo 2024.Løn og vilkår
Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt, og vi ønsker, at du starter per den 1. september 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.Interesseret?
Hvis du er nysgerrig, og gerne vil vide mere om stillingen og Psykoterapeutisk Center Stolpegård, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Anna Madsen på 38 64 54 21, anna.kristine.sofie.madsen@regionh.dk eller faggruppeleder Rebekka Hougaard på 38 64 54 46, rebekka.hougaard@regionh.dk.Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via link senest den 25. juni 2023.

Vi forventer, at holde ansættelsessamtaler den 3. juli 2023, mellem kl.8.30-12.00.
Ansættelsesudvalget består af teamleder, faggruppeleder, medarbejderrepræsentant, recoverymentor samt socialfaglig repræsentant fra Rusmiddelbehandling København.Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er opdelt i 3 ambulatorier: Ambulatorie for Angst og tvangstilstande (OCD), Ambulatorie for Personlighedsforstyrrelser og Traumer samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling for patienter med en ikke-psykotisk dobbeltdiagnose. Centeret er et specialcenter for psykoterapi og huser desuden KAG Sekretariat, forskningsenhed og Sekretariat for Behandlingseffekt samt Forskningsenhed.

Yderligere oplysninger om centret findes her.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=250018&DepartmentId=14524&MediaId=4956&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848168

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet